درود

 با توجه به ابلاغیه افزایش تعرفه پیامک از طرف همراه اول به اطلاع می رساند هم اکنون تعرفه اپراتور   50002  -  50001  - 1000 افزایش یافت. افزایش تعرفه در سایر اپراتورها  با اطلاع رسانی در همین بخش انجام می شود.
لازم به ذکر است این موضوع سراسری بوده و بر اساس ابلاغیه رسمی همراه اول صورت گرفته است و این واحد در این خصوص تصمیم گیری ننموده است.

موفق باشید


Wednesday, December 24, 2014

« بازگشت