درود

احتراماً؛ باستحضار می رسانیم با توجه به بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 94 ، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان پیامک وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. بنابراین تعرفه اپراتورهای 1000 - 3000 - 5000 به میزان 10 ریال افزایش پیدا کرد و در رابطه با اپراتورهای دیگر نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید


Wednesday, April 29, 2015

« بازگشت