درود
به منظور همکاری و تعامل بیشتر با مشتری ها ، تصمیم گرفتیم هزینه تمدید سالیانه نرم افزار سفارشات پارس را حذف کنیم. از این به بعد فقط یکبار هزینه نرم افزار را پرداخت می کنید و برای همیشه به صورت نامحدود از نرم افزار استفاده می کنید. در صورتی که مایل باشید می توانید هزینه ای را به عنوان پشتیبانی سالیانه پرداخت کنید. پشتیبانی شامل: نصب دوباره نرم افزار ، به روز رسانی نرم افزار ، درج اطلاعات در نرم افزار ، اتصال پرینتر های جدید به نرم افزار و... می باشد. ضمناً درج امکانات جدید مطابق با نیاز شما شامل پشتیبانی نمی شود.
موفق باشید


Thursday, September 8, 2016

« بازگشت