ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.net
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.org
46,500 تومان
1 سال
46,500 تومان
1 سال
46,500 تومان
1 سال
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.adult
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.am
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
324,000 تومان
1 سال
.amesterdam
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
.asia
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.at
47,000 تومان
1 سال
N/A
47,000 تومان
1 سال
.audio
49,000 تومان
1 سال
N/A
49,000 تومان
1 سال
.bargains
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.biz
23,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.black
151,000 تومان
1 سال
151,000 تومان
1 سال
151,000 تومان
1 سال
.blackfriday
133,000 تومان
1 سال
N/A
133,000 تومان
1 سال
.blue
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.bz
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
.ca
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
.cc
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.ch
48,000 تومان
1 سال
N/A
100,000 تومان
1 سال
.christmas
100,000 تومان
1 سال
N/A
100,000 تومان
1 سال
.click
28,000 تومان
1 سال
N/A
28,000 تومان
1 سال
.club
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.co
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.co.at
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.co.in
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.co.uk
32,000 تومان
1 سال
N/A
32,000 تومان
1 سال
.college
217,000 تومان
1 سال
217,000 تومان
1 سال
217,000 تومان
1 سال
.com.co
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.com.es
17,000 تومان
1 سال
N/A
17,000 تومان
1 سال
.de
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.design
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.diet
69,000 تومان
1 سال
N/A
69,000 تومان
1 سال
.es
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
.eu
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
.fans
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.firm.in
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
.flowers
89,000 تومان
1 سال
N/A
89,000 تومان
1 سال
.fr
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.frl
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.gen.in
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.gift
69,000 تومان
1 سال
N/A
69,000 تومان
1 سال
.green
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.guitars
100,000 تومان
1 سال
N/A
100,000 تومان
1 سال
.help
70,000 تومان
1 سال
N/A
70,000 تومان
1 سال
.hiphop
69,000 تومان
1 سال
N/A
69,000 تومان
1 سال
.host
339,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.hosting
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.in
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.ind.in
27,000 تومان
1 سال
27,000 تومان
1 سال
27,000 تومان
1 سال
.info
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.ink
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.it
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.juegos
49,000 تومان
1 سال
N/A
49,000 تومان
1 سال
.kim
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.li
53,000 تومان
1 سال
N/A
53,000 تومان
1 سال
.link
38,000 تومان
1 سال
N/A
38,000 تومان
1 سال
.lol
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.love
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.ltd.uk
34,000 تومان
1 سال
N/A
34,000 تومان
1 سال
.me
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.me.uk
34,000 تومان
1 سال
N/A
34,000 تومان
1 سال
.mn
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.mobi
44,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.name
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.net.co
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.net.in
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.net.uk
34,000 تومان
1 سال
N/A
434,000 تومان
1 سال
.ninja
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.nl
32,000 تومان
1 سال
N/A
32,000 تومان
1 سال
.nom.es
17,000 تومان
1 سال
N/A
17,000 تومان
1 سال
.online
38,000 تومان
1 سال
124,000 تومان
1 سال
124,000 تومان
1 سال
.or.at
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.org.es
18,000 تومان
1 سال
N/A
18,000 تومان
1 سال
.org.in
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.org.uk
34,000 تومان
1 سال
N/A
34,000 تومان
1 سال
.photo
100,000 تومان
1 سال
N/A
100,000 تومان
1 سال
.photos
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.pics
69,000 تومان
1 سال
N/A
69,000 تومان
1 سال
.pink
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.plc.uk
34,000 تومان
1 سال
N/A
34,000 تومان
1 سال
.pm
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.poker
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.press
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
.pro
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.property
100,000 تومان
1 سال
N/A
100,000 تومان
1 سال
.pw
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.re
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.red
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.republican
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.rest
124,000 تومان
1 سال
124,000 تومان
1 سال
124,000 تومان
1 سال
.rocks
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.ru
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.shiksha
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.site
20,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.space
12,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.tech
43,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.tel
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.tf
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.tv
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.tw
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.us
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.vote
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.voto
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.website
16,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.wf
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.wiki
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
.ws
35,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.xyz
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.yt
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده