اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات پیش از خرید

قبل از خرید سرویس تمامی سوالات خود را از اینجا مطرح کنید

 پشتیبانی هاست

تمامی مشکلات در مورد هاست اشتراکی و نمایندگی را از اینجا مطرح کنید.

 طراحی سایت

تمامی سوالات خود در مورد طراحی سایت را از اینجا مطرح کنید.

 دامنه

تمامی سوالات خود را در مورد دامنه از اینجا مطرح کنید.

 نرم افزار سفارشات پارس

تمامی سوالات خود در مورد نرم افزار سفارشات پارس را از اینجا مطرح کنید.

 امور مالی

تمامی مسائل در مورد امور مالی را از اینجا مطرح کنید.

 انتقاد و پیشنهاد

انتقاد ها و پیشنهاد های خود را از اینجا مطرح کنید.